Close

SERVICII EXPERT CONTABIL

–           Realizare expertize contabile judiciare sau extrajudiciare dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege;

–           Întocmire planuri de restructurare în legătură cu mecanismul de restructurare financiară și înlesnire a plății datoriilor pentru contribuabilii cu datorii bugetare restante;

–           Raportări lunare, trimestriale, anuale către organele fiscale;

–           Asistenţă şi consultanţă pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale;

–           Diagnoză entitate economică;

–           Examinare şi revizuire situaţii financiar contabile;

–           Consultanţă în procesul de achiziţie/preluare/vânzare entităţi economice;

–           Fuziuni, divizări, consolidare abalanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţul contabil;

–           Analiza fluxurilor financiare, întocmire buget de venituri şi cheltuieli;

–           Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societățile comerciale, potrivit dispozițiilor legale;

–           Contabilitate judiciară: prevenirea pierderilor, diagnoza companiei, identificarea și recuperarea pierderilor, creșterea profiturilor.