Close

SERVICII CONSULTANT FISCAL

–           Acordarea de asistenţă şi prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal;

–           Realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entităţi interesate;

–           Realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti sau de cercetare penală;

–           Întocmirea declaraţiilor fiscale;

–           Certificarea declaraţiilor fiscale, în condiţiile legii;

–           Asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;

–           Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;

–           Întocmirea și depunerea formularului 318 „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal ” –persoanele impozabile stabilite în România, care au efectuat importuri și achiziții de bunuri/servicii în alt stat membru al Uniunii Europene,  pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitată în acel stat;

–           Asistență privind întocmirea documentelor pe care debitorii le prezintă în cadrul procedurii de mediere între organul fiscal și debitor;

–           Întocmire planuri de restructurare în legătură cu mecanismul de restructurare financiară și înlesnire a plății datoriilor pentru contribuabilii cu datorii bugetare restante;

–           Întocmire dosare prețuri de transfer.